Frokostseminar 12. mars 2019, kl. 8:30-10.00
067A1635

Bærekraftig bemanningsplanlegging 

Ledere av personellintensive bedrifter møter ofte felles utfordringer, uavhengig av bransje:

  • Høy personalomsetning – Deltidsstillinger gir lav inntekt og ansatte søker seg til heltidsstillinger. Høy personalomsetning er kostbart og kundeservice lider.
  • Ujevnt kundeservicenivå – Virksomheten unnlater å tildele ressurser i henhold til de faktiske kundebehovene. Planlegging og budsjettering på hele dager eller heltidsnivå matcher ikke når kundens behov oppstår, det fører til unødvendige kostnader.
  • Uklart underlag til budsjettering – Lav forståelse og aksept i virksomheten når det gjelder budsjettprosessen

Disse utfordringene er alle klart knyttet til god ressursplanlegging. Det gjelder å ha en detaljert forståelsen av hva som kreves for å drive virksomheten på en kostnadseffektiv måte i henhold til avgitt kundeløfte. Bedrifter har tidligere lykkes med å fokusere på forsyningskjeden, "lean", etc. for å øke produktiviteten. Bemanningsplanlegging, derimot, er et område som har fått ufortjent liten oppmerksomhet. Det er vanskelig å forstå fordi det i mange tilfeller overstiger 50% av hele driftsbudsjettet, og utgjør selve grunnlaget for god kundeservice. Tiden som investeres i bemanningsplanlegging er ofte forbløffende høyt – til tross for dette, så er resultatene ofte variable og en grobunn for misnøye.

 

Av erfaring vet vi at det er mulig å svare på utfordringene og drastisk redusere ledetider og kostnader.

 

Fly, jernbane, offentlig transport og call center er noen bransjer som skiller seg ut for sitt høye detaljnivå og sin gode planleggingsevne. I mer enn 30 år er det systematisk blitt innført stadig mer avanserte planleggingsprosesser og verktøy basert på matematisk ressursoptimalisering. Deregulering og konkurranse har drevet utviklingen. Hva kan andre personellintensive bedrifter lære av disse næringene for å møte de ovennevnte utfordringene?

 

Systembolaget

Systembolaget, Sveriges "Vinmonopol" med 5000 ansatte, er to år inn i sin reise mot etablering av bærekraftig bemanningsplanlegging. Centigos ekspert og rådgiver for bemanningsforhold, Johan Helander, støtter Systembolaget i denne omfattende endringsreisen. Han bidrar med kompetanse og erfaring fra bransjer hvor optimal ressursplanlegging er avgjørende for den knivskarpe konkurransen om både kunder og de beste ansatte.

 

Møt Henrik Lisstorp fra Systembolaget, han tar deg med på en endringsreise: Utforming av en bemanningsstrategi, innføring av en sentral bemanningsorganisasjon, en ny planleggingsprosess med tilhørende system-støtte og en ny budsjettmodell. Alt har blitt testet gjennom drift i flere butikker i Sør-Sverige i nesten ett år. Testen inkluderer også optimalisering av tjenester, tidsplaner og innføring av et helt nytt «resource pool» konsept.

 

Henrik deler sine og Systembolagets erfaringer. Det er langt fra en enkel reise og utfordringene er mange. Det endelige målet er derimot klart og svært forpliktene: Å være en attraktiv arbeidsgiver og drive virksomheten kostnadseffektivt, og samtidig fortsette å imponere sine kunder.

 

Velkommen!

 

Praktisk information

Dato:  Tirsdag 12. mars 2019
Tid:   8:30–10:00
Sted
:  Bjørvika Konferansesenter, Dronning Eufemias gate 6

Vi serverer kaffe og frokost mellom kl. 8:30-9:00

Påmelding via skjema, senest 8. mars 2019

Påmelding til frokostseminar: