BusinessWellnessAwards_Banner_v4

Välkommen till Business Wellness Awards – en ny arena för att diskutera framtidens företag

Business Wellness Awards är en helt ny arena för att diskutera framtidens företag. Galan äger rum den 7:e mars 2019.

Vi saknar en levande debatt i Sverige om framtidens företag. Därför skapar vi nu en arena och en årligt återkommande mötesplats för företagsledare, tänkare och influencers som vill utmanas och inspireras av varandra för att närma sig nycklarna till framtida framgång.

Digitalisering och globalisering accelererar konkurrensen till en helt ny nivå. Affärsidéer blir gamla och branscher omkullkastas i en takt vi bara kunde drömma om för några år sen. Om insikten att detta händer nu är allmänt spridd, så är frågorna kring hur man ska bemöta denna utveckling fortfarande många. Vi är därför övertygade om att företagsledare måste flytta fokus från att optimera dagens verksamhet till att skapa förutsättningar för att vara långsiktigt framgångsrika. Den som inte tar sikte på framtiden och vågar kliva in i den kommer att bli omkörd. Därför är det viktigt att aktivera debatten om framtidens företag nu.

Frågor vi måste ställa oss är:

  • Vilka av dagens företag kommer att bli morgondagens vinnare?

  • Vad är det som skapar uthållig framgång i en allt mer snabbrörlig värld?

  • Vad kan ledare göra idag för att skapa förutsättningar för långsiktig överlevnad och framgång?

Årets Business Wellness-företag

Kvällens höjdpunkt är när vi utser årets Business Wellness-företag. Årets Business Wellness-företag kommer att tilldelas ett företag som har utmärkt sig som förebild. Ca 50 företag har nominerats och baserat på vår modell för Business Wellness har tre finalister valts ut. Årets jury kommer att utse en vinnare som presenteras på galan.

Vad är Business Wellness?

Inom Centigo och Business Wellness Group har vi samlat på oss över 2,5 miljon timmars erfarenhet av att hjälpa företag till framgång. Utifrån våra erfarenheter har vi utvecklat en modell och en filosofi som vi kallar Business Wellness. Med hjälp av modellen kan vi analysera ett företags förmåga att nå långsiktig framgång. Kring filosofin samlar vi tänkare för att ständigt debattera, utbyta och utveckla tankar om framtidens företag. Kulmen på denna debatt sker under Business Wellness Awards.

Vi anser att framtidens företag måste ha en förmåga att, likt en organism, förnya sig själva i takt med att omvärld och kundkrav ändras. I dessa företag är ledningen en visionär vägvisare, och en garant för balans i de system och krafter, som gör att engagerade medarbetare vill gå för full potential och att kundernas ständigt förändrade behov möts.

Ett Business Wellness-företag har förutsättningarna att att vara uthålligt framgångsrika i en föränderlig värld och har ett holistiskt synsätt med vilket de skapar värde för alla sina intressenter. Ett Business Wellness-företag fungerar som en motor i utvecklingen av vårt gemensamma samhälle och bidrar därför till den långsiktiga visionen Sensible Growth Everywhere.

Vill du veta mer om Business Wellness? Läs mer här.

Praktisk information

  • Datum: 7 mars 2019
  • Tid: 17.00
  • Plats: Meeting Room, Alströmergatan 20, 112 47 Stockholm
  • Galamiddag 

Arrangör 

Centigo inspirerar och leder människor till att skapa välmående och spänstiga företag. Vi är ovanligt engagerade människor med en unik kombination av spetskompetens och förändringskraft. Vi löser konkreta problem åt ledare genom unika åsikter om företagande och verksamhetsutveckling. Utifrån ett helhetsperspektiv utvecklar vi tillsammans med våra kunder spänstiga och välmående organisationer och företag med varaktig konkurrenskraft.

Vill du veta mer om Centigo? Läs mer här.

Frågor

Har du frågor om Business Wellness Awards, kontakta Erik Mattsson eller Therese Gustafsson på awards@businesswellness.se.

Ta chansen att vinna platser till Business Wellness Awards 2019!