067A0647

Checklista: Så lyckas du med arbetsplatsstrategin

 

Framtidens arbetsplats är redan här

Att arbetsplatsen förändrats radikalt sedan 2020 känner vi alla till och nu undrar de allra flesta: vad ska hända härnäst? Faktum är att läget aldrig har varit bättre att accelerera till framtidens arbetsplats.

Arbetet med att utveckla arbetsplatsen och ta fram en arbetsplatsstrategi är en viktig och komplex fråga som kräver engagemang och förändringsledning. Därför har vi tagit fram en checklista med sex viktiga faktorer som hjälper dig att sätta en hållbar och framgångsrik strategi. 

 

6 faktorer för en lyckad arbetsplatsstrategi

Checklistan tar upp de viktiga delar du bör ha i åtanke när du tar fram strategin för den nya arbetsplatsen. Du får bland annat veta mer om:

  • Hur du nyttjar tillgänglig data från de senaste årens distansarbete
  • Vad du kan göra för att få medarbetarna att vilja återvända till kontoret
  • Hur du ska förhålla dig till andra bolags strategier
  • I vilken utsträckning du bör involvera medarbetarna

 

Fyll i dina uppgifter för att ladda ner checklistan