CENTIGO PERSONVERNERKLÆRING

067A0756-1

Centigo (Centigo AS, med registrert adresse Dronning Eufemias gate 6 A, 0190 Oslo) (“selskap” “vi” eller “oss”) bryr seg om ditt personvern og personlige informasjon. Vi ønsker at du føler deg trygg på vår behandling av informasjon om deg.

Denne personvernerklæringen (“erklæring”) gir viktig informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger. I tillegg beskriver den dine rettigheter og hvordan du kan kontakte oss. Denne erklæringen gjelder for personopplysninger som vi behandler gjennom et forretningsforhold, inkludert informasjon som behandles gjennom selskapets nettsider og tjenestene vi tilbyr (referert til som våre “tjenester”).

Vennligst les denne erklæringen nøye og ta kontakt med oss om du har spørsmål vedrørende våre rutiner rundt behandling av personopplysninger og dine valg rundt dette. Det er viktig at du regelmessig oppdaterer deg på innholdet i vår erklæring.

Formål, juridisk grunnlag og behandlingens varighet

Vi kan behandle din personlige informasjon på ulike måter, avhengig av vårt forhold til deg.

Vi samler inn og behandler personopplysninger for å tilby, gjennomføre og forbedre våre tjenester og ytelser, som består av events, nyhetsbrev, nedlastbare guider / håndbøker med videre, for å kommunisere med kunder og for markedsføringsmessige formål.

Vi samler inn personopplysninger gjennom skjemaer på våre nettsider, når du bruker våre tjenester eller på annen måte er i kontakt med oss. Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes til en enkeltperson, direkte og indirekte. Eksempler på personopplysninger vi samler inn og behandler er navn, e-postadresse, firma, stillingstittel, telefonnummer, korrespondanse, informasjon fra samtaler / møter mellom deg og oss, kjøps- og fakturainformasjon, aktivitet på vårt nettsted, opplysning om matallergi, informasjon om lærested og utdannelse, arbeidserfaring, bilder, CV, LinkedIn-profil.

Vi benytter følgende verktøy i vår innsamling og behandling av personopplysninger:

  • HubSpot (CRM tool)
  • Contenful/Nuxt Code (web tool for cookies)
  • Hotjar (a script tracking visitors)
  • Google Analytics (a script tracking visitors)
  • HubSpot tracker (a script that makes the topmost cookie banner pop up)
  • YouTube (all videos on the site are hosted here, tracking which visitors play videos on the site)
  • Heroku (basic tracking, e.g. logging IP addresses of visitors, only used to detected technical problems)
  • Workable (recruitment tools)
  • Cinode (CRM used in recruitment process) 

Vi samler inn og behandler personopplysninger på grunnlag av ditt samtykke, interesseavveining eller fordi det er nødvending for å oppfylle en avtale eller annen forpliktelse overfor deg. Der du har gitt ditt samtykke til behandlingen av dine personopplysninger, kan du når som helst trekke samtykket tilbake. 

Verktøyene Workable og Cinode benytter automatiserte avgjørelser. Automatiserte avgjørelser kan ikke gjennomføres uten at du samtykker til det.

1. Du er vår kunde

Vi vil samle inn og lagre personopplysninger, inkludert våre kunders navn- og adresseinformasjon, slik at vi kan utføre våre tjenester i overensstemmelse med vår avtale med deg. Typen data vi samler inn vil avhenge av hva slags avtale som har blitt inngått, eller din interaksjon med oss. I alle skjemaer på vår nettside har du muligheten til å velge hvilken måte vi kan kontakte deg på i forbindelse med markedskommunikasjon.

Vi vil beholde din personopplysninger og all informasjon relatert til den avtale som er inngått mellom oss så lenge vi anser dette nødvendig for å oppfylle våre forpliktelser overfor deg, hvilket omfatter gjennomgang av våre ytelser i forhold til eventuelle klager eller tvister som skulle oppstå etter avtalens gjennomføring.

Kundeaktivitet vil spores, og det vil gjøres en gjennomgang hver 12.-24. måned av enhver inaktiv kunde som ikke lenger bruker våre tjenester og/eller funksjoner på vår nettside, der dine opplysninger vil bli fjernet fra vår markedsføringsliste.

Vi vil i tilfeller av berettigede interesser (interesseavveining) hos oss kunne bruke din informasjon i analyseøyemed for å forbedre eller utvikle våre tjenester.

Tidvis vil vi oversende informasjon som muligens vil være av interesse for deg. Denne kommunikasjonen kan forekomme pr. telefon, epost eller SMS. Vi vil kontakte deg på denne måten i tilfeller der det gir mening for oss å markedsføre våre tjenester til deg, eller der du har gitt samtykke til å bli kontaktet på denne måten. Der du har samtykket til å inkluderes i en markedsføringskampanje, kan du trekke tilbake samtykket når som helst.

2. Du er en leverandør

Vi vil samle inn og lagre personopplysninger, inkludert kontaktinformasjon, om våre leverandører, slik at vi kan motta dine varer eller tjenester i overensstemmelse med vår avtale med deg. Vi vil beholde og arkivere informasjonen oppgitt i avtalen som er inngått mellom oss så lenge det er nødvendig for at vi skal kunne vurdere dine ytelser dersom det skulle oppstå problemer etter avtalens gjennomføring.

Vi vil også kunne kontakte deg med informasjon vedrørende nye forretningsmuligheter som kan gi grobunn for videre samarbeid, samt oppdateringer rundt våre prosjekter og aktiviteter. Denne kommunikasjonen kan forekomme pr. telefon, epost eller SMS. Vi vil kontakte deg på denne måten i tilfeller der det foreligger berettigede interesser hos oss i forbindelse med utvikling av vår virksomhet, og vi vil kun gjøre dette dersom vi tror du med rimelighet forventer at vi tar kontakt, og der slik behandling ikke har en slik påvirkning på deg at behandlingen av opplysningene er urettmessig.

Vi vil ikke sende deg generell markedsføringsinformasjon som en del av en masseutsendelse pr. e-post, med mindre du har samtykket til å bli kontaktet på denne måten.

3. Du er en tredjepart vi er i kontakt med ved leveranse av tjenester til våre kunder eller mulig leveranse av tjenester til potensielle kunder

Vi vil samle inn og lagre personopplysninger, inkludert kontaktinformasjon, til tredjeparter vi er i kontakt med ved levering av tjenester til våre kunder eller ved diskusjoner vedrørende tjenester til potensielle kunder. Vi behandler denne informasjonen fordi det er i henhold til våre berettigede interesser å gjøre dette for å kunne utføre våre avtaler overfor våre kunder, eller for å undersøke og følge opp nye forretningsmuligheter med potensielle kunder. Vi går ut ifra at du med rimelighet forventer at vi behandler informasjonen på denne måten og at slik behandling ikke har en slik påvirkning på deg at behandlingen av opplysningene er urettmessig. 

I tilfeller der din personlige informasjon beholdes som del av en saksmappe som gjelder oppfyllelse av avtale med en av våre kunder, vil denne informasjonen og enhver informasjon som gjelder avtalen lagres så lenge vi beholder saksmappen. 

I tilfeller der deres informasjon er lagret i våre skytjenester eller interne systemer, vil vi tilstrebe å overvåke og gjennomgå disse med 12-24 måneder intervaller, og vurdere om vi fortsatt har en berettiget interesse i å beholde din kontaktinformasjon. Skulle vi konkludere med at vi ikke har det, vil denne informasjonen bli slettet.

Vi vil også kunne kontakte deg med informasjon vedrørende nye forretningsmuligheter som kan gi grobunn for videre samarbeid, samt oppdateringer rundt våre prosjekter og aktiviteter. Vi vil gjøre dette når det foreligger berettigede interesser hos oss i forbindelse med utvikling av vår virksomhet, og vi vil kun gjøre dette dersom vi tror du med rimelighet forventer at vi tar kontakt, og der slik behandling ikke har en slik påvirkning på deg at behandlingen av opplysningene er urettmessig.

Vi vil ikke sende deg generell markedsføringsinformasjon som en del av en masseutsendelse pr. e-post, med mindre du har samtykket til å bli kontaktet på denne måten.

4. Du er en mulig kunde eller en mulig leverandør

Vi vil samle inn og lagre personopplysninger, inkludert kontaktinformasjon, til personer som er aktuelle for samarbeid på både leverandør- og klientsiden. Vi samler inn denne informasjonen i de tilfellene vi blir kontaktet av deg (inkludert gjennom vår nettside og gjennom Hubspot).

Vi vil kunne kontakte deg vedrørende nye forretningsmuligheter for samarbeid og for å holde deg oppdatert om våre aktiviteter. Vi vil gjøre dette i de tilfellene der vi har en berettiget interesse i å markedsføre noe til deg direkte, og for å utvikle våre tjenester. Vi vil kun gjøre dette dersom vi tror du med rimelighet forventer at vi tar kontakt, og der slik behandling ikke har en slik påvirkning på deg at behandlingen av opplysningene er urettmessig.

I tilfeller der din informasjon er lagret i våre skytjenester eller interne systemer, vil vi tilstrebe å overvåke og gjennomgå disse med 12-24 måneder intervaller, og vurdere om vi fortsatt har en berettiget interesse i å beholde deres kontaktinformasjon. Skulle vi konkludere med at vi ikke har det, vil denne informasjonen bli slettet.

Vi vil ikke sende deg generell markedsføringsinformasjon som en del av en masseutsendelse pr. e-post, med mindre du har samtykket til å bli kontaktet på denne måten.

5. Du er ansatt eller en slektning av en ansatt

Ansatte henvises til personvernerklæringen for ansatte for ytterligere informasjon om våre retningslinjer for personvern som gjelder for ansatte.

Der en ansatt har gitt oss informasjon om ektefelle, partner eller annet familiemedlem / venn, er det den ansattes ansvar å informere vedkommende om at informasjonen er gitt til oss, og at vi vil behandle den som pårørendekontakt eller i forbindelse med goder / fordeler, eller andre aktuelle hendelser i overenstemmelse med vår erklæring.

6. Du er en mulig ansatt

Hvis vi har mottatt din informasjon i forbindelse med et mulig ansettelsesforhold, vil vi lagre dine personopplysninger som du har gitt oss, enten direkte, via din LinkedIn-profil eller annen tredjepart. Vi behandler denne informasjonen fordi det er i henhold til våre berettigede interesser å gjøre dette for å gjøre en fullstendig vurdering vedrørende intervju med deg og eventuell ansettelse av deg. Vi tror du med rimelighet forventer at vi behandler din personlige informasjon på denne måten, og at denne behandlingen ikke har en slik påvirkning på deg at behandlingen av opplysningene er urettmessig.

I tilfeller der dine personopplysninger beholdes i en saksmappe vedrørende mulige ansettelser i selskapet, vil vi vil beholde denne informasjonen og annen informasjon som er relevant for saken. Vi gjør dette for å kunne vurdere saken dersom i forhold til eventuelle klager eller tvister som skulle oppstå etter at ansettelsesprosessen er avsluttet. Vanlig lagringsperiode for saksmapper vedrørende mulige ansettelser er 6 måneder etter at aktuell rekrutteringsprosess er avsluttet. 

I forbindelse med rekruttering benytter vi verktøyet Workable, som benytter automatiserte avgjørelser og profilering. Slike automatiserte avgjørelser vil ikke gjennomføres uten ditt samtykke.

7. Vi har mottatt din informasjon fra en tredjepart

Hvis vi har mottatt dine personopplysninger fra en tredjepart, f.eks. din arbeidsgiver eller tjenesteleverandør, vil denne tredjeparten vanligvis være behandlingsansvarlig vedrørende nevnte personlige informasjon. Vi vil behandle denne informasjonen på tredjepartens vegne. Vi vil derfor anbefale deg å ta kontakt med denne tredjeparten for spørsmål rundt retningslinjer for personvern.

I de tilfeller vi har mottatt din personlige informasjon fra en kunde, vil vi beholde denne informasjonen der det er i henhold til våre berettigede interesser å beholde denne informasjonen på vegne av kunden i betraktning av våre forpliktelser overfor kunden.

Vi bruker følgende verktøy for behandling av personlig informasjon og eventuell innsamling av nevnte informasjon:

Hojtar Et skript som sporer besøkende på vår nettside.
Google Analytics Et skript som sporer besøkende på vår nettside.
Youtube Brukes for statistikk rundt hvilke videoer som blir avspilt på vår nettside.
Heroku Brukes for grunnleggende sporing av våre kunder. Dette kan inkludere registering av besøkende IP-adresser. Dette blir dog kun brukt til å oppdage tekniske problemer.
Contenful/Nuxt Code Vennligst se separat informasjon om cookies.
HubSpot Tracker Vennligst se separat informasjon om cookies.
Cinode

Et system hvor kundenavn og hvilke oppdrag vi har hatt eller har for den kunden lagres.

Copernicus

Vårt økonomisystem og vårt verktøy hvor vi hovedsakelig lagrer data om våre kunder.

Workable

Vårt rekryteringsverktøy.

 

Tilfeller der du gir oss personlig informasjon vedrørende en annen person

Hvis du oversender til oss personlig informasjon vedrørende en annen person, må du forsikre deg
om at:

    (a) du har juridisk tillatelse til å gi oss denne informasjonen;

    (b) overleveringen av opplysningene er i samsvar med personvernlovgivning; og

    (c) den aktuelle personen har gjort seg kjent med vår personvernerklæring.

Personlig informasjon vi lagrer

Vi beholder og lagrer kontaktinformasjon, kundeoversikter og innhold i all korrespondanse mellom oss. Vi har også mulighet til å ta opp eller transkribere telefonsamtaler og møter, samt å arkivere e-postkorrespondanse.

 

For mulige ansatte og kandidater vil vi også beholde informasjon vedrørende din studiestatus, inkludert hvilke utdanningsinstitusjoner du har gått på og informasjon vedrørende vitnemål / fremtidige eksamener, i tillegg til din jobbhistorikk og erfaring, bilder, CV og LinkedIn-profil.

 

Informasjon som vi mottar fra våre klienter kan inneholde variert personlig informasjon. All informasjon lagret av oss eller på vegne av våre klienter vil bli kontrollert og administrert av oss, og er kun tilgjengelig for godkjent personale i selskapet, inkludert relevant teknisk personale (se over) eller andre som våre kunder har godkjent.

 

Når vi deler personopplysninger

Selskapet deler eller legger frem personlig informasjon når det er nødvendig å yte tjenester eller utføre de forretningsoperasjonene som er beskrevet i dette dokumentet. Når vi deler denne informasjonen er vi nøye på å overholde personvernlovgivning og god skikk for sikkerhet. Under vil dere se en oversikt over hvilke enheter som vi kan dele personlig informasjon med og hvorfor.

Innenfor Centigo Group: Centigo utgjøres av flere ulike juridiske enheter (“Centigo Group”). Du kan lese mer om dette her: www.centigo.no. Vår virksomhet understøttes av mange personer som er en del av teams og funksjoner innen Centigo Group, der personlig informasjon vil bli gjort tilgjengelig for disse dersom nødvendig for å kunne presentere tjenester, administrere kontoer, utføre salg og markedsføring, kunde- og teknisk support, og bedriftsutvikling m.m. Alle våre ansatte er forpliktet til å følge våre retningslinjer for personvern og sikkerhet når de behandler personlig informasjon.

Våre forretningspartnere: Vi vil tidvis inngå samarbeid med andre organisasjoner for å levere våre tjenester, tilby innhold eller å være vertskap for eventer. Selskapet vil behandle personlig informasjon i overensstemmelse med denne erklæringen, og vi oppfordrer deg til å gjøre deg kjent med retningslinjene for personvern for våre partnere for å lære mer om hvordan de samler opp, bruker og deler personlig informasjon.

Våre tredjeparts tjenesteleverandører: Vi har inngått samarbeid med og støttes av tjenesteleverandører i Storbritannia og EØS-området. Personopplysninger vil bli gjort tilgjengelig for disse institusjonene kun når det er nødvendig for å overholde forpliktelser rundt tjenestene de tilbyr, inkludert omkring programvare-, system- og plattformsupport, direkte markedføringstjenester, rekrutteringstjenester, skylagring og hosting, annonsering, dataanalyse, regnskapsføring, forsikring, ordrebehandling og levering. Våre tredjeparts tjenesteleverandører har ikke tillatelse til å dele eller bruke personlig informasjon som vi gjør tilgjengelig for dem for noe annet formål enn å tilveiebringe tjenester til oss. Våre tredjeparts tjenesteleverandører inkluderer Hubspot, som brukes til administrasjon av kundeforhold, og Workable for rekrutteringsoppgaver.

Tredjeparter for juridiske årsaker: Vi vil dele personlig informasjon når vi vurderer det som nødvendig, som f.eks.:

(a) for å overholde juridiske forpliktelser og svare på anmodninger som kommer fra myndighetene, inkludert politimyndigheter og andre offentlige institusjoner;

(b) i tilfelle fusjon, salg, restrukturering, oppkjøp, prosjektsamarbeid, oppdrag, overføring eller en annen ordning som involverer alle eller noen deler av vår bedrift, aktiva eller aksjer (inkludert eventuell konkursbehandling e.l.)

(c) for å beskytte våre rettigheter, brukere, systemer og tjenester.

Hvor lagrer og behandler vi personlig informasjon?

Vi jobber for å sikre at informasjonen vi samler inn blir behandlet i overensstemmelse med denne erklæringen og de krav som stilles i gjeldende lovgivning der informasjonen befinner seg.

Vi lagrer informasjon i elektronisk format gjennom bruk av skybaserte servere i Storbritannia og innenfor EØS. Vi samarbeider med tredjeparter, som f.eks. skybaserte tjenester, for å ivareta selskapets behov. Vi tar de nødvendige skritt for å forsikre oss om at personlig informasjon blir behandlet, beskyttet og overført i overensstemmelse med gjeldende lovgivning. I enkelte tilfeller kan vi være i en situasjon der vi må legge frem eller overgi din personlige informasjon internt i selskapet eller til tredjeparter i områder utenfor ditt hjemland, men vi vil ikke overføre din informasjon utenfor Storbritannia eller EØS-området uten din skriftlige tillatelse, eller uten at passende sikkerhetstiltak i overensstemmelse med gjeldende lovgivning er iverksatt.

Personopplysninger lagret i Excel-ark kan eksporteres og sendes pr. e-post internt i organisasjonen i forbindelse med gjennomføring av events.

Hvordan vi sikrer personlig informasjon

Vi har iverksatt egnede sikkerhetstiltak for å hindre at dine personopplysninger går tapt, blir behandlet eller tilgjengelig på en uautorisert måte, endret eller fremlagt. Vi begrenser også tilgang til din informasjon for de ansatte, agenter, leverandører eller andre tredjeparter som er godkjent for tilgang. De vil kun behandle informasjonen etter våre instruksjoner og de er underlagt taushetsplikt.

Vi har på plass prosedyrer for å håndtere mulige brudd på datasikkerheten, og vi vil informere deg og relevante myndigheter om et brudd der vi er juridisk forpliktet til å gjøre dette.

Hvor lenge beholder vi din personlige informasjon

Vi vil beholde dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle formålet den ble samlet inn for, inkludert formål som gjelder juridiske, regnskapsmessige og rapporteringspliktige forhold. 

For å avgjøre hvor lenge det er hensiktsmessig å beholde personlig informasjon, vil vi vurdere mengde, informasjonstype og informasjonssensitivitet, mulig risiko for skade ved uautorisert bruk eller fremleggelse av din informasjon, formålene vi behandler opplysningene for og hvorvidt vi kan oppfylle disse formålene på annet vis, samt kravene i gjeldende regelverk.

Dine juridiske rettigheter

Vi respekterer din rett til tilgang til og kontroll over din informasjon, og vi vil imøtekomme dine forespørsler om informasjon, og vil, når det er aktuelt, rette, endre eller slette din personlige informasjon. Du har rett til:

Tilgang til din personlige informasjon: Du har rett til å anmode om tilgang til dine personlige opplysninger (også kjent som ”den registrertes rett til tilgang”). Dette betyr at du vil motta kopi av all informasjon vi har om deg, og kan kontrollere om vi overholder lover og regler vedrørende behandling av denne. Hvis du sender inn en anmodning om å få tilgang til din informasjon, er vi beredt til å bistå i henhold til de forpliktelser som pålegges i gjeldende lovgivning, og de unntak som gjelder.

Protestere mot behandling av din informasjon i de tilfeller vi baserer oss på berettigede interesser (eller tredjeparts berettigede interesser) og det er noe i din situasjon som gjør at du ønsker å protestere mot behandlingen fordi du opplever at den påvirker dine grunnleggende rettigheter og friheter. Du har også rett til å protestere mot behandlingen av din informasjon for formål relatert til direkte markedsføring. I enkelte tilfeller vil vi kunne vise til at vi har overveiende berettigede interesser i å behandle din informasjon som overstyrer dine rettigheter og friheter.

Be om sletting av dine personopplysninger. Dette åpner for at du kan anmode om å få din personlige informasjon slettet eller fjernet i tilfeller der det ikke er som noe i veien for at man kan gjøre dette. Du kan også anmode oss om å slette eller fjerne personlig informasjon når protest mot behandlingen er berettiget (se ovenfor) fordi vi har behandlet informasjonen urettmessig, eller er pålagt sletting i henhold til lokal lov. Merk imidlertid at vi ikke alltid vil kunne imøtekomme ditt krav om sletting, som følge av spesifikke rettslige årsaker, hvilket du vil bli varslet om i forbindelse med din henvendelse.  

Be om begrensning av behandling av dine personlige opplysninger. Du kan sende oss en anmodning om stansing av behandlingen av din personlige informasjon i følgende scenarioer:
    (a) hvis du ønsker at vi skal undersøke informasjonens riktighet;
    (b) der vår bruk av informasjonen er urettmessig, men du ønsker ikke at vi skal slette den;
    (c) der du har behov for at vi beholder informasjonen, selv om dette ikke lenger er nødvendig for oss, for ditt behov           i forbindelse med formål som vedrører etablering, utøvelse eller forsvar av juridiske krav; eller
    (d) du har protestert mot vår bruk av din informasjon, men vi må avveie om vi har tilsidesettende berettigede                      grunner til å bruke den.

Anmodning om overføring av dine personopplysninger til deg selv eller en tredjepart. Vi vil tilveiebringe, enten til deg eller til en tredjepart godkjent av deg, din personlige informasjon i et gjenkjennelig og maskinleselig format. Vennligst merk at denne rettigheten kun gjelder for automatisert informasjon som du opprinnelig samtykket til at vi kunne bruk eller som vi brukte for å gjennomføre en avtale med deg.

Retting av die opplysninger: Du har rett til å sende inn en anmodning om retting av din personlige informasjon hvis er unøyaktig eller trenger å bli oppdatert eller utfylt dersom informasjonen vi har er ufullstendig.

Tilbaketrekking av samtykke: Hvis vi behandler din informasjon på grunnlag av at du har gitt oss ditt samtykke til å behandle informasjonen, har du rett til å trekke ditt samtykke tilbake til enhver tid ved å bruke «Kontakt Oss»- valget på vår nettside, eller ved å skrive til oss, sende en e-post eller ringe til oss.

Markedsføringspreferanser: For å melde deg av markedsføring via epost, kan du kontakte oss ved å bruke «Kontakt Oss» - valget på vår nettside.

Sende inn en klage: Dersom du ikke er fornøyd med hvordan selskapet behandler din personlige informasjon, har du rett til å sende inn en klage til Datatilsynet: https://www.datatilsynet.no/om-datatilsynet/kontakt-oss/klage-til-datatilsynet/

Hvis du unnlater å fremlegge personlig informasjon

I tilfeller der det er nødvendig for oss å innhente personlig informasjon i overensstemmelse med lov, eller i henhold til vilkår i en avtale vi har inngått, og du unnlater å fremlegge denne informasjonen når vi anmoder deg om å få den, vil vi muligens ikke være i stand til å overholde avtalen som allerede er inngått eller er i ferd med å inngås (for eksempel for å ta i bruk våre
tjenester). I et slikt tilfelle må vi kanskje kansellere vårt forretningsforhold med deg, men vi vil uansett varsle deg om denne situasjonen oppstår.

Formålsendring

Vi vil kun bruke dine personopplysninger til de formål vi samlet den inn for, med mindre vi med rimelighet anser at vi trenger å bruke den for et annet formål, og dette formålet er forenlig med det opprinnelige formålet. Hvis du ønsker en begrunnelse for hvordan dette nye formålet er forenlig med det opprinnelige formålet, vennligst kontakt oss via «Kontakt Oss» -valget på vår nettside.

Skulle vi trenge å bruke dine personopplysninger til et ubeslektet formal, vil vi kontakte deg for å gi deg utfyllende informasjon, der vi forklarer det juridiske grunnlaget for denne nye utviklingen.

Vennligst merk at vi kan behandle dine personopplysninger uten din viten eller samtykke, i overensstemmelse med reglene i det foregående, der dette er påkrevd eller tillatt i lov.

Tredjepartslinker

Denne nettsiden inneholder linker til tredjeparts nettsider, plug-ins og applikasjoner. Ved å klikke på disse linkene eller tillate disse koblingene gis det tillatelse til tredjeparter til å samle inn eller dele informasjon om deg. Vi har ingen kontroll over disse tredjeparts-nettsidene og er ikke ansvarlig for disses personvernerklæringer. Når du forlater vår nettside vil vi oppfordre deg til å gjøre deg kjent med personvernerklæringen tilgjengelig på enhver nettside du besøker.

Hvordan kontakte oss

Du kan kontakte oss for mer informasjon vedrørende denne personvernerklæringen ved å bruke «Kontakt Oss» -valget på vår nettside og fylle ut skjemaet.

Du kan også skrive til oss. Send din korrespondanse til følgende adresse: Centigo AS, Dronning Eufemias gate 6 A, 0190 Oslo.