067A5084

Välkommen på event hos Centigo!

Energisystemet befinner sig i en stor transformation vilket kommer påverka både privatpersoner och näringsliv inom många sektorer. Fastighetsbranschen kommer påverkas både av nya effektbaserade tariffer och höjda energipriser, men har samtidigt en stor affärspotential i denna omställning.

Välkommen på en After Work i Centigos lokaler, för att diskutera nya affärsmöjligheter i gränslandet mellan fastighet och energi, med fokus på:

  • Nya intäktsströmmar från effekt- & energihandel
  • Mitigering av ökade driftkostnader från nya effekttariffer och höjda energipriser
  • Ökat fastighetsvärde genom effektivisering och energitjänster

Vi kommer tillsammans att diskutera och utforska dessa ämnen tillsammans med en panel av relevanta aktörer från båda branscher. 

Paneldeltagare:

  • Sandra Jonsson, Chef Teknik & Utveckling - Vasakronan
  • Patrik Sundberg, Affärsenhetschef - Skellefteå Kraft
  • Diden Tiwana, Client Partner Energi - Centigo

Moderator: 

  • Johan Aurell, Client Partner Bygg & Fastighet - Centigo 

Det kommer bjudas på dryck och lättare förtäring.

Information

Tid: Tisdag 6 september från kl 17.00
Plats: På Centigos kontor, Jakobsbergsgatan 24, Stockholm 
Siste anmälningsdag: Onsdag 31 augusti

Här hittar du alla våra kommande event!

Anmäl dig här!