466A5001-1

Workplace Evolution

För en genomtänkt arbetsplatsstrategi

Vill du veta mer om Workplace Evolution?

Workplace Evolution

Lämna inte arbetsplatsstrategin åt slumpen 

De historiska förändringar som rör arbetsplatsen har medfört vissa utmaningar  – men också en hel del fördelar. Med hjälp av att studera data och genomföra kunduppdrag har vi sett att strategin för arbetsplatsen påverkar organisationen ur flera perspektiv och därmed kan få omfattande konsekvenser.

Nu står många företag och organisationer inför uppgiften att bestämma när, varför och hur ofta medarbetarna bör infinna sig på kontoret. Andra gör sig redo för att ta det stora klivet mot att blir en helt digital arbetsplats. Men få har insett hur komplex denna fråga är och vilka konsekvenser ett felaktigt val av strategi kan få. Därför har vi skapat Workplace Evolution.

Vad är Workplace Evolution?

Workplace Evolution är vår samlade erfarenhet med syfte att ta organisationer till nästa nivå och skapa en produktiv och hållbar arbetsplats. Med utgångspunkt i vårt ramverk, och med hjälp av gemensamma workshops, studier och hypoteser, tar vi fram strategi och plan för hur ni ska genomföra förändringarna på bästa sätt. Självklart hjälper vi även till vid implementering och uppföljning.

Vår metod är uppdelad i två faser:

Strategiframtagning: En inledande förstudie utforskar potentialen med flexibla arbetsssätt. Vi skapar sedan snabbt samsyn kring organisationens optimala grad av flexibla arbetsssätt och identifierar både möjligheter och risker. Vi ser även till att definiera relevanta mål och KPI:er. Resultatet av detta blir:

  • En samsyn kring organisationens önskade grad av flexibla arbetssätt och hur flexibelt arbete påverkar organisationen
  • Förståelse för hur effekterna kan maximeras och utmaningar hanteras.

Införande: Utifrån strategin formuleras en arbetsplatsmodell som i detalj beskriver hur den flexibla arbetsplatsen ska fungera. Utifrån en definierad skala för flexibilitet tar vi tillsammans fram den modell som fungerar för den specifika organisationen samt hur den ska införas.

Vi är experter på att skapa ägarskap för nya strategier

Värdet av en strategi uppstår först i ögonblicket då den faktiskt börjar realiseras. Vår erfarenhet är att ägarskap inom organisationen är den viktigaste framgångsfaktorn som påverkar strategirealiseringen. Men det är långt ifrån den enklaste. Ägarskap blir i synnerhet utmanande när viljorna är många och olika och såväl människors vardag som livspussel påverkas. 

De flesta företagsledningar är medvetna om att involvering skapar ägarskap – men involvering kräver också mycket tid och energi. Vår metodik är utformad för att spara tid och diskussioner kring detaljer och ger samtidigt verksamheten möjlighet att påverka strategin på ett effektivt sätt.

Vill du veta mer? 

Tack vare vår gedigna kompetens inom en rad olika branscher kan vi erbjuda en helhetslösning som är både hållbar och genomförbar. Vi har bedrivit flera uppdrag inom Workplace Evolution och besitter stor kompetens vad gäller att skapa välmående organisationer.

Vi berättar gärna mer om hur Workplace Evolution kan hjälpa dig att identifiera en långsiktig strategi för arbetsplatsen och skapa framtidens arbetsplats redan nu. Hör av dig till oss så kan vi gemensamt diskutera hur vi hjälper just er organisation att skapa samsyn och en hållbar arbetsplats som står rustad och redo för framtida utmaningar. 

067A4456